Aeracja trawnika sportowego- aspekty jakościowe poprawnie wykonanego zabiegu

Aeracja trawnika sportowego- aspekty jakościowe poprawnie wykonanego zabiegu


Jeśli spojrzeć na dane pogodowe z ostatnich kilku lat, jasne jest, że klimat się zmienia. Długotrwała susza stanowi niezwykle stresującą sytuację dla traw na nawierzchniach sportowych. Jeśli do tego występuje silna presja na grę o dodatkowe obciążenie, trawniki spotowe szybko osiągają kres swoich właściwości.

O ile w przeszłości mogliśmy liczyć na równomierny rozkład opadów, dziś często otrzymujemy miesięczną ilość opadów podzieloną na 2 fale, każda trwająca 30 minut ale bardzo obfita. Funkcjonalne nawierzchnie sportowe zbudowane zgodnie ze specyfikacjami DIN 18035/4, FLL lub USGA z natury mają dobre właściwości odprowadzania wody. Jednakże w wyniku użytkowania, pielęgnacji i starzenia sie, zdolność gleby do drenażu stale maleje z biegiem lat. Skutkuje to zmianą wymagań dotyczących utrzymania struktury gruntu na murawach sportowych. Gleba musi być w stanie wchłonąć i magazynować opady atmosferyczne. Ponadto należy

zagwarantować stałą użyteczność trawników sportowych.


Oprócz zrównoważonego odżywiania roślin, istotnym warunkiem zapewnienia użyteczności trawnika bez

uszkadzania roślin, jest dobre zaopatrzenie ich w wodę. W tym pomocne będą nam zabiegi agrotechniczne tj. aeracja.

Ponieważ woda jest bardzo cennym towarem, ważne jest, aby wykorzystywać ją do nawadniania tak efektywnie, jak to możliwe i zapobiegać poziomemu przepływowi wody poza trawnik.

Celem jest zmniejszenie napięcia powierzchniowego darni do takiego stopnia, aby woda z nawadniania mogła przedostać się do gleby i korzenia. Ze względu na ograniczone użycie środków chemicznych zaleca się

pielęgnację mechaniczną tj.


 • Aeracja powierzchniowa na głębokość 2-3 cm za pomocą lekkiego wału kolczatkowego w celu zapewnienia zmiejszenia napięcia powierzchniowego trawnika (ponad 500 otworów/m²)

 • Aeracja klasyczna warstwy wegetacyjnej do 12 cm

  1. Bolcem pełnym fi 8-12 mm celem wymiany gazowej, rozluźnienia gleby w warstwie korzeniowej, przyspieszenia wchłaniania pokarmu i wody przez roślinę. Możliwa i zalecana jest aeracja z tzw. wykopem do 5 stopni, gdzie bolec wchodzi w glebę i wykonuje ruch pod ziemią dając tzw. efekt podniesienia na chwilę trawnika. Bardzo pomocne jest opuszczenie wału wyrównującego w

   maszynie w pozycji pływającej (o ile aerator jest w taki wał końcowy wyposażony). Standardem w wykonywaniu takiego zabiegu jest odstęp między otworami co 55 mm lub co 65 mm (większość maszyn na rynku posiada takie parametry).

   Aby sprawdzić, ile czasu potrzebujemy na wykonanie takiego takiego zabiegu będzie nam pomocne kilka liczb:

   Przykład dla szybkiego aeratora o szerokości 140 cm, kwadratowy odstęp co 55 mm


   Powie- rzchnia w m2

   Kwadratowy odstęp między otworami w mm

   Ilość bolców na kopycie roboczym

   Średnica bolca w mm

   Prędkość korbowodu maszyny obr./min.

   Prędkość WOM

   ciągnika obr./min.

   Szerokość pracy aeratora w cm

   Ilość przeja

   -zdów

   Ilość otworów na 1m2

   Prędkość jazdy maszyny (ciągnika czy maszyny chodzonej)

   w km/h

   Potrzebna ilość czasu na wykonanie pracy (z zawracaniem)

   8000

   55

   4

   12

   485

   500

   140

   50

   331

   1,48

   5,5 godziny


   Przykład dla szybkiego aeratora o szerokości 190 cm, kwadratowy odstęp co 55 mm


   Powie- rzchnia w m2

   Kwadratowy odstęp między otworami w mm

   Ilość bolców na kopycie roboczym

   Średnica bolca w mm

   Prędkość korbowodu maszyny obr./min.

   Prędkość WOM

   ciągnika obr./min.

   Szerokość pracy aeratora w cm

   Ilość przeja

   -zdów

   Ilość otworów na 1m2

   Prędkość jazdy maszyny (ciągnika czy maszyny chodzonej)

   w km/h

   Potrzebna ilość czasu na wykonanie pracy (z zawracaniem)

   8000

   55

   4

   12

   485

   500

   190

   37

   331

   1,48

   4,5 godziny


   Przykład dla wolnego aearatora o szerokości 160 cm, kwadratowy odstęp co 65 mm


   Powie- rzchnia w m2

   Kwadratowy odstęp między otworami w mm

   Ilość bolców na kopycie roboczym

   Średnica bolca w mm

   Prędkość korbowodu maszyny obr./min.

   Prędkość WOM

   ciągnika obr./min.

   Szerokość pracy aeratora w cm

   Ilość przeja

   -zdów

   Ilość otworów na 1m2

   Prędkość jazdy maszyny (ciągnika czy maszyny chodzonej)

   w km/h

   Potrzebna ilość czasu na wykonanie pracy (z zawracaniem)

   8000

   65

   4

   12

   290

   500

   160

   44

   237

   1,05

   8,5 godziny


   Przykład dla szybkiego aearatora chodzonego o szerokości 122 cm, kwadratowy odstęp co 51 mm


   Powie- rzchnia w m2

   Kwadratowy odstęp między otworami w mm

   Ilość bolców na kopycie roboczym

   Średnica bolca w mm

   Prędkość korbowodu maszyny obr./min.

   Prędkość WOM

   maszyny

   Szerokość pracy aeratora w cm

   Ilość przeja

   -zdów

   Ilość otworów na 1m2

   Prędkość jazdy maszyny (ciągnika czy maszyny chodzonej)

   w km/h

   Potrzebna ilość czasu na wykonanie pracy (z zawracaniem)

   8000

   51

   4

   12

   485

   500

   122

   58

   384

   1,32

   7 godzin


  2. Bolcem pustym fi 8-18 mm celem redukcji masy organicznej (filcu) w wartwie nośnej. Aerację bolcem pustym wykonujemy tylko pod kątem 90 stopni, aby nie uszkodzić narzędzi roboczych i aby uzyskać dobry efekt wyciągnięcia wykorka na powierzchnię. Przy pracy bolcem pustym

   podnosimy (blokujemy na maszynie) tylny wał wyrównujący, aby nie przygniatał nam wykorków, które powinny zostać zebrane. Standardem w wykonywaniu takiego zabiegu jest odstęp między otworami co 55 mm lub co 65 mm (większość maszyn na rynku posiada takie parametry).

   Prędkości i czas na wykonanie zabiegów jest identyczny z punktem A.

 • Głębokie spulchnianie= aeracja wgłębna do 40 cm połączona często z zabiegiem renowacji boiska

  1. Bolcem pełnym fi 16-28 mm, celem drenażu pionowego, przerwania zbitej gleby, rozluźnienia

   gleby w warstwie odsączającej , doprowadzenia powietrza do warstwy beztlenowej = zwalczanie black layer, wytworzenia kapilarów powietrza, aby wypełnić je kapilarami wodnymi (magazynem na wodę dla korzeni, które powinny penetrować w dół) . Możliwa i zalecana jest aeracja z tzw. wykopem od 8-20 stopni, gdzie bolec wchodzi w glebę i wykonuje ruch pod nią podnosząc znaczenie glebę.

   Standardem w wykonywaniu takiego zabiegu jest odstęp między otworami co 110 mm lub co 130 mm (większość maszyn na rynku posiada takie parametry).


   Przykład dla szybkiego aeratora o szerokości 140 cm, kwadratowy odstęp co 110 mm


   Powie- rzchnia w m2

   Kwadratowy odstęp między otworami w mm

   Ilość bolców na kopycie roboczym

   Średnica bolca w mm

   Prędkość korbowodu maszyny obr./min.

   Prędkość WOM

   ciągnika obr./min.

   Szerokość pracy aeratora w cm

   Ilość przeja

   -zdów

   Ilość otworów na 1m2

   Prędkość jazdy maszyny (ciągnika czy maszyny chodzonej)

   w km/h

   Potrzebna ilość czasu na wykonanie pracy (z zawracaniem)

   8000

   110

   2

   20

   485

   500

   140

   50

   84

   2,96

   3,7 godziny


   Przykład dla szybkiego aeratora o szerokości 190 cm, kwadratowy odstęp co 110 mm


   Powie- rzchnia w m2

   Kwadratowy odstęp między otworami w mm

   Ilość bolców na kopycie roboczym

   Średnica bolca w mm

   Prędkość korbowodu maszyny obr./min.

   Prędkość WOM

   ciągnika obr./min.

   Szerokość pracy aeratora w cm

   Ilość przeja

   -zdów

   Ilość otworów na 1m2

   Prędkość jazdy maszyny (ciągnika czy maszyny chodzonej)

   w km/h

   Potrzebna ilość czasu na wykonanie pracy (z zawracaniem)

   8000

   110

   2

   20

   485

   500

   190

   37

   84

   2,96

   2,8 godziny


   Przykład dla wolnego aeratora o szerokości 160 cm, kwadratowy odstęp co 130 mm


   Powie- rzchnia w m2

   Kwadratowy odstęp między otworami w mm

   Ilość bolców na kopycie roboczym

   Średnica bolca w mm

   Prędkość korbowodu maszyny obr./min.

   Prędkość WOM

   ciągnika obr./min.

   Szerokość pracy aeratora w cm

   Ilość przeja

   -zdów

   Ilość otworów na 1m2

   Prędkość jazdy maszyny (ciągnika czy maszyny chodzonej)

   w km/h

   Potrzebna ilość czasu na wykonanie pracy (z zawracaniem)

   8000

   130

   2

   25

   290

   500

   160

   44

   59

   2,09

   5 godzin


  2. Bolcem pustym fi 20-32 mm pionowo celem aeracji koreczkowej, wymiany podłoża/gleby polegającej na: wyciągnięciu niekorzystnej gleby na powierzchnię (często gliny) , zebranie wykorków, piaskowanie boiska dużą ilością piasku (od 60 ton w górę), zaczesanie piasku w otwory.

Standardem w wykonywaniu takiego zabiegu jest odstęp między otworami co 110 mm lub co 130 mm (większość maszyn na rynku posiada takie parametry).

Zaleca się, aby maszyny do aeracji posiadały dociskacze darni celem przytrzymania i ochronienia słabo ukorzenionego trawnika.


Bardzo popularną alternatywą lub zabiegiem pomocniczym na trawnikach sportowych (boiska, fairway) jest stosowanie nacinaczy darni pracujących do głębokości 25 cm. Są to maszyny pasywne, które pod własnym ciężarem penetrują glebę lub maszyny aktywne napędzane z wałka, które za pomocą przełożenia same się

wrzynają w trawnik. Celem takiego zabiegu jest rozluźnienie gleby i poprawa przepuszczalności na trawniku.

Często stosowany zabieg jako pierwszy przed aeracją wgłębną na boiskach, które mają bardzo skompaktowane podłoże.Prawidłowo wykonana aeracja bolcem pełnym


Prawidłowo wykonana aeracja bolcem pustym Nieprawidłowo wykonana aeracja bolcem pełnym


Drukuj   E-mail