Kontakt z PSG

Prezes ZarządU robert łataś

zarzad.psg@gmail.com

robertlatas99@gmail.com      604 655 086

 


Vice-Prezes Rafał Chwalisz

Sekretarz Piotr Janusz

sekretarz.psg@gmail.com

Vice-Prezes Michał kleszczewski

Skarbnik Kamil Prokopiuk

Kontakt ze stowarzyszeniem